Opinie o Nas
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 §1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:
Kawowo S.C., Olimpia Dusza, Przemysław Dusza.
Al. Piłsudskiego 8,
43-100 Tychy,
NIP: 646-273-12-15 ,
REGON: 240388739,
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
tel. 692 414 400
adres email: sklep@sklepy-cynamonowe.eu.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta

7. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy towarze na witrynie Sklepu Internetowego.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez stronę internetową sklepu,

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu zakupów sklepu. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie i będziesz otrzymywał dalsze informacje o kolejnych etapach realizacji Twojego zamówienia. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować telefonicznie.

6. Sklep Internetowy potwierdza złożenie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, która jest wysyłana kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.

7. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

8. Opinie o oferowanych przez Sklep produktach nie są weryfikowane przez Sklep.

 

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) poprzez system przelewy24 (przelewy elektroniczne, blik, płatności kartą)

d) gotówką przy odbiorze towaru w punkcie odbioru towaru: Tychy 43-100, ul. Piłsudskiego 8,

e) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Inpost lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący.

5. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki w obecności kuriera (doręczyciela).

6. W przypadku uszkodzenia towaru Kupujący powinien jako uprawniony zażądać od kuriera protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

7. Podstawą złożenia reklamacji uszkodzonego podczas transportu towaru jest protokół sporządzony w obecności kuriera.

 

§5

Reklamacje

 

1. Za produkty kupione w sklepie sklepy-cynamonowe.eu odpowiada Kawowo sc O.Dusza P.Dusza z siedzibą w Tychach 43-100, Al. Piłsudskiego 8.

2. Kawowo O.Dusza P.Dusza s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

3. Kawowo O.Dusza P.Dusza s.c. nie jest producentem towarów.

4. Klient, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar wraz z opisem niezgodności na adres Kawowo s.c. ul. Obroki 130 40-833 Katowice.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 

§6

Reklamacja produktu na podstawie rękojmi

1. Jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sklep ponowi odpowiedzialność wobec Klienta i rozpoznaje reklamacji na podstawie art. 556 i innych KC

2. W razie stwierdzenia wady, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, zażądać wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba że Sklep wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada produktu jest nieistotna.

3. Jeżeli w sytuacji wskazanej w pkt.1 do ustosunkowania się do reklamacji wynikającej z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sklepu, Klient zobowiązany będzie dostarczyć produkt.

4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu.

 

§7

Reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową

 

1. Jeżeli produkt jest niezgodny z zawartą ze Sklepem umową, Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie art.43a i inne Ustawy o Prawach Konsumenta.

2. Jeżeli produkt jest niezgodny z zawartą ze Sklepem umową, Klient może zażądać naprawy lub wymiany produktu. Sklep może wymienić produkt, jeżeli naprawa jest niemożliwa. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe, wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep może odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

3. Koszt dostarczenia naprawionego produktu do Klienta pokrywa Sklep.

4. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową Klient może zażądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli Sklep odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.2.

5. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny produktu, w jakiej wartość produktu zgodnego z umową zostaje do wartości produktu niezgodnego z umową. Sklep zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca do Sklepu produkt na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę produktu, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Zwrot następuje takim sposobem, jaki użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

7. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

8. Sklep nie odpowiada za niezgodność produktu z umową jeśli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał informację, iz nabywany produkt jest niepełnowartościowy (uszkodzony, krótka data przydatności) i zaakceptował ww.

 

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący lub osoba wskazana przez kupującego otrzymała towar.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sklepu, lub pocztą e-mail na adres sklep@sklepy-cynamonowe.eu). Oświadczenie można złożyć na pobranym poniżej formularzu odstąpienia od umowy.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu analogicznych form płatności, jakie użył kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodził się na inną formę płatności

5. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu

6. Kupujący powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Kawowo S.C. O. Dusza, P. Dusza ul. Obroki 130, 40-833 Katowice, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

7. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa kupujący.

 

 

§9

                                                                                               Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 

 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 27‒38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – Klient kupując towar poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy.
 • Przepisy dotyczące klauzul abuzywnych (zawarte w art. 3851–3853 k.c.) – postanowienia umowne nieuzgodnione indywidualnie z Klientem nie są wiążące, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. zgodnie z art. 3853 k.c., ich rejestr jest prowadzony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi – przepisy regulujące rękojmię za wady fizyczne i prawne mają zastosowanie do tej grupy osób w podobnym zakresie, w jakim znajdują zastosowanie do konsumenta (art. 5561–576 k.c.). A zatem przedsiębiorca jednoosobowy będzie mógł się powoływać na domniemanie istnienia wady, jeżeli ujawni się ona w ciągu roku od wydania rzeczy, a także korzystać z wskazanych w paragrafie 6 i 7 okresów rękojmi.

 

§10

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym sklepy-cynamonowe.eu - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
 • marketingu bezpośredniego – w przypadku zapisania się do newlettera;
 • finansowo – księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych, przez 5 lat od zakończenia umowy; 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Dane będą wykorzystywane aż do odwołania zgody klienta lub zgodnie z czasem wymaganym przez prawo (cele finansowo-ksiegowe). 

5. Administratorem danych osobowych jest Kawowo S.C. O. Dusza, P. Dusza, ul. Piłsudskiego 8, 43-100 Tychy, NIP 646-273-12-15.

6. Dane osobowe z uwagi na ww. cele mogą być wykorzystywane przez podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line, dostawcy, serwisy opiniujące (ceneo.pl, opineo.pl).

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

 • poprawy swoich danych przez nas przetwarzanych (sprostowania, usunięcia);
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do bycia zapomnianym

8. Chronimy twoje dane osobowe m.in poprzez to, że:

 • nasz serwis internetowy posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL;
 • posiadamy zabezpieczone komputery i routery, sprawdzone i legalne oprogramowanie, odpowiednią infrastrukturę IT;
 • powołaliśmy również inspektora danych osobowych IOD (iod@sklepy-cynamonowe.eu) z którym możesz się skontaktować w celu sprostowania, przeniesienia czy usunięcia danych. 

 

9. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupęa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

10. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 4. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe.

11. Sklep jest uczestnikiem programu Systemu Wiarygodnych Opinii Opineo.pl w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu i adresem: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4, o numerze NIP 897-176-26-04, Regon 021269036, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000357466, polegającej na jednorazowym wysłaniu w formie poczty elektronicznej, za pomocą narzędzi elektronicznych Opineo, w imieniu Zleceniodawcy, ankiety z prośbą o opinię Użytkownika na temat przeprowadzonej transakcji w firmie Zleceniodawcy.

11. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Opineo Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 6. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe.

 

 

§11

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium